RESPONSABIL DE MEDIU - COR 325710

CURS ON-LINE

CURS INIŢIERE - 60 ORE - 3 SĂPTĂMÂNI

Autorizaţie DE FUNCţionare

S.C. ECOSIMPLU S.R.L. deţine autorizaţie emisă de Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor din Municipiul Bucureşti pentru organizarea programului de calificare pentru calificarea ocupaţiei/competenţei de “Responsabil de Mediu” cor COR 325710

Cui se adresează cursul

➢ Managerilor, şefilor de departamente, personalului cu atribuţii şi responsabilităţi în protecţia mediului

➢ Persoanelor cu responsabilităţi în protecţia mediului care lucrează la companii care deţin autorizaţii de mediu

➢ Consultanţilor în domeniul mediului

➢ Persoanelor interesate de ocuparea unui loc de muncă în domeniul protecției mediului (inclusiv reconversie profesională)

CONDIŢII OBLIGATORII DE PARTICIPARE
 • Minim diplomă de absolvire liceu şi cunoştinţe de lucru pe calculator;
 • Prezență 100% cu camera video pornită pe toată durata cursului.

PAŞII LEGALI PENTRU DESFĂŞURAREA CURSULUI

6 PAŞI SIMPLII

Number 1

Ne trimiteţi un e-mail cu datele Dumneavoastrǎ şi noi vǎ trimitem documentele de care avem nevoie pentru a vǎ înscrie la curs.

1. SOLICITARE ȊNSCRIERE
Number 2

Noi vǎ confirmǎm înscrierea la curs şi vǎ trimitem formularele de completat împreunǎ cu lista de documente necesare înscrierii.

2. DOCUMENTE
Number 3

Semnǎm contractul de formare prpofesionalǎ, contract pe care suntem obligaţi conform legii sǎ îl înregistrǎm prin REGISTRATURĂ la Minister şi astfel sunteţi înscrişi la curs.

3. CONTRACT
Number 4

Ȋn timpul cursului trebuie sǎ aveţi acces la PC/Laptop/Mobil cu Web-Cam pornit (conform legii, cursul se înregistreazǎ în direct)

4. ȊN TIMPUL CURSULUI
Number 5

Examenul se va susţine ON-LINE în faţa unei comisii de evaluare desemnatǎ de Ministerul Muncii

5. LA EXAMEN
Number 6

Certificatul de absolvire se va emite în maxim 2 sǎptǎmâni şi se va preda doar individual (nu trimitem prin poştǎ , decât dacǎ ne împuterniciţ notarial în acest scop)

6. CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE


 

Dată ȊNCEPERE curs

Termen LIMITĂ de înscriere pentru participare

Dată EXAMEN la finalul cursului

Preț  participare curs / cursant

23.09.2024

16.09.2024

11.10.2024

800 lei

Preţul este final, nu este purtător de TVA (Scutit conform art. 292 alin. 1 lit f din Codul Fiscal) și include:


a) – instruirea, suportul de curs, materialele didactice în format electronic;

b) – taxa de examen, adeverința de absolvire (la cerere, valabilǎ pânǎ la emiterea certificatului de absolvire);

c) –  certificatul de absolvire;

d) – expedierea prin poştă a certificatului de absolvire (doar prin prezentarea unei procuri notariale pe care cursantul trebuie să o obţină personal în cazul în care nu se poate deplasa personal în Bucureşti pentru predarea certificatului de absolvire).

Mod desfăşurare şi program

PLATFORMA ZOOM

 • ONLINE pe platforma ZOOM și pregătirea se desfăşoară pe o perioadă de 3 saptămâni după-amiază. Partea teoretica cuprinde 20 de ore, timp de 1 săptămână. Timp de 2 săptămâni este alocat ulterior orelor de practică şi studiului individual pentru realizarea proiectului practic pentru examenul de absolvire.
Tematica abordată

(conform standardului şi cerinţelor OUG 92/2021 (Legislație de mediu, acte normative și standarde aplicabile)

 1. Prevederile legale privind protejarea mediului
 2. Coordonarea activităţii de mediu
 3. Identificarea problemelor de mediu
 4. Efectuarea raportărilor de mediu
 5. Monitorizarea factorilor de mediu
 6. Controalele efectuate de instituţiile abilitate şi evitarea sancţiunilor contravenţionale
 7. Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor periculoase
 8. Prezentare studii de caz şi speţe
COMPETENŢE DOBÂNDITE

(conform standardului şi cerinţelor OUG 92/2021 (Legislație de mediu, acte normative și standarde aplicabile)

 1. Asigurarea conformității cu legislația de mediu
 2. Asigurarea conformității cu standardele de sănătate siguranță și igienă
 3. Asigurarea conformității cu Standardul de Sistem de Management de Mediu
OBSERVAŢIE : Se va preda doar 1 modul (Legislaţie), iar certificatul de absolvire va fi un "certificat de iniţiere" in calificarea "Responsabil de Mediu" !

Diploma obţinută

Certificat autorizat, recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoţite de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.

OBSERVAŢIE :  Diploma obţinutǎ se elibereazǎ DOAR personal sau prin împuternicire NOTARIALĂ (dacǎ doriţi sǎ o predǎm altei persoane)

ŞTIAŢI CĂ ?

OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor

Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

DIPLOMA OBŢINUTĂ

Certificatele de absolvire emise de Ministerul Mediului(pentru cursurile cu cod COR) a ORICĂRUI curs pe care îl urmaţi se TIPĂREŞTE LA IMPRIMANTĂ direct de cǎtre cei care susţin cursul.
De accea noi nu vǎ minţim cǎ „NU AU SOSIT ȊNCĂ DIPLOMELE” ci ne strǎduim sǎ fim gata cu diplomele si cu „Suplimentul descriptiv al certificatului” în maxim 1-2 sǎptǎmâni de la terminarea cursului!

OUG 92/2021 - privind regimul deseurilor

Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DE CE NOI?

EXPERIENŢA NOASTRĂ

RESPECTĂM INTEGRAL LEGISLAŢIA

NU SEMNĂM NICI UN DOCUMENT ȊN LOCUL DVS

IMPORTANT !

Acest curs NU este valabil pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale unui operator economic deținător de Autorizație de Mediu !
Prin urmare, ECOSIMPLU va susține doar cursul de inițiere (3 săptămâni), cursul de calificare neavând nici un avantaj suplimentar în cazul unui control din partea autorităților de mediu.

Lector: Andrei Niţu

Andrei Niţu

Auditor de Mediu şi Specialist în managementul deşeurilor cu 11 ani experiență în domeniul mediului, activând ca Manager Mediu Naţional în toate sectoarele protecţiei mediului la operatori economici (LIDL, METRO), operatori salubrizare şi reciclator(RER Group), precum şi la OTR/OIREP(Intersemat).

DOSAR CURSANT - ACTE -

 • Cerere înscriere curs (trebuie semnată cu semnătură electronică sau tipărită, semnată apoi scanată);
 • Contract de formare profesională (trebuie semnat cu semnătură electronică sau tipărit, semnat apoi scanat);
 • Carte de Identitate / buletin de identitate;
 • Certificat naştere, certificat căsătorie (schimbare de nume);
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Ultima diplomă de studii (minim studii medii, adică ȋnvățământ liceal 12 clase, cu/fără diplomă de Bacalaureat);

VREŢI SĂ VĂ ȊNREGISTRAŢI LA CURS